Inscripció Torneig

Per la inscripció a torneigs s’ha d’haver realitzat la inscripció a la Volcànica. (Click aquí)

Un cop feta la inscripció a la Volcànica s’ha de realitzar una nova inscripció per a cada torneig desitjat.

Nota: Els inscrits als torneigs que no estiguin  inscrits a la Volcànica, no tindran accés en aquesta. 

El torneig de League of Legends deixa de ser oficial si hi ha menys de 8 equips inscrits

Manual d’inscripció

Taula inscrits Torneigs

Per optar als premis del torneig de League of Legends, tots els integrants del grup s’han d’inscriure a l’event aquí.

Contacte