Exposició de robots

Exposició de robots

Ja us podem confirmar que durant la party, concretament el Dissabte a partir de les 17h, ens vindran a fer una exposició sobre robots.

L’exposició anirà a càrrec de Robolot i ens faran diferents demostracions de robots dissenyats i construïts per ells mateixos.

Lego Mindstrom

Contacte